HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Comextrans vznikla v roku 1993 a je dôkazom toho, že začať sa dá takmer od nuly, a to vďaka usilovnému a zodpovednému prístupu k našim klientom. Podnikať v medzinárodnej kamiónovej doprave sme začali s  jedným vozidlom československej výroby a s dvoma spoločníkmi – zamestnancami, ktorými boli bratia Rudolf a Jozef Holba. V roku 1994 nám pribudli dve vozidlá LIAZ a firma sa rozrástla o dvoch nových zamestnancov. Otvorenie trhu kamiónovej dopravy v rámci Európskej únie spôsobilo významný rozvoj spoločnosti – za posledných 12 rokov sa spoločnosť značne rozrástla a prevádzkuje až 85 kamiónových súprav a zamestnáva dnes 150 ľudí.

Už v roku 1995 spoločnosť Comextrans zakúpila staršie vozidlo značky M.A.N., ku ktorému o tri roky na to pribudol ďalší ťahač. V tom istom čase do spoločnosti vstúpil tretí spoločník – Robert Holba. V roku 2000 Comextrans disponovala už troma vozidlami značky M.A.N. V máji 2004, pri vstupe Slovenska do Európskej únie, vlastnila spoločnosť sedem licencií na vykonávanie medzinárodnej kamiónovej dopravy. Od roku 2011 pri svojich službách využívame okrem ťahačov značky M.A.N aj vozidlá VOLVO a SCANIA.

Vzhľadom k aktuálnej situácii ohľadom životného prostredia kladieme dôraz i na ekologickosť. V rokoch 2013 – 2016 došlo ku kompletnej obnove vozového parku a v súčasnosti prevádzkujeme vozidlá emisnej triedy EURO 5 EEV a EURO 6. Od roku 2017 realizuje spoločnosť medzinárodné prepravy výlučne vozidlami triedy EURO 6, ktoré sú momentálne najekologickejšími vozidlami na trhu. V roku 2020 sa firma stala vlastníkom plne ekologického vozidla na CNG pohon a v priebehu rokov 2021 - 2023 došlo ku kompletnej obmene mraziarenských návesov za najefektívnejšie CHEREAU návesy.

V súčasnosti firma prevádzkuje 80 vozidiel prevažne značky SCANIA. 

MISIA

Comextrans Vám, našim zákazníkom, prináša prepravné a servisné služby v takej kvalite, že sa vždy radi vrátite späť. 

VÍZIA

Našim cieľom je rozvíjať spoločnosť dynamicky a zároveň udržateľne, a to pomocou rozširovania vozového parku ekologickými a technologicky vyspelými vozidlami. Popritom chceme poskytovať lákavé zamestnanie ľuďom v našom tíme a prinášať prospech celej spoločnsti.  

FINANČNÉ ZDRAVIE FIRMY

Spoločnosť Comextrans vznikla v roku 1993 ako verejná obchodná spoločnosť, o rok na to sa právna forma spoločnosti zmenila na s.r.o. Od svojho založenia každoročne dosahujeme kladné hospodárske výsledky, vlastné imanie sme z 3 333 € navýšili na viac ako 1 000 000 €. Účtovný objem majetku je viac ako 7.800.000 €.

V ťažkých rokoch hospodárskej krízy (2009-2010) spoločnosť neukončila žiadne leasingové zmluvy, ale naopak, rozširovala svoje kapacity. Svoje finančné záväzky plníme včas a neevidujeme žiadne záväzky po lehote splatnosti, čo svedčí o zodpovednom a serióznom prístupe, ktorý od začiatku kladieme na prvé miesto. Spoločnosť ma korektný vzťah so štátnymi inštitúciami, bankami, poisťovňami, rovnako aj so svojimi zamestnancami. Činnosť, ktorú vykonávame, je krytá dostatočným finančným kapitálom, pracujeme s dostatočnou finančnou rezervou, ktorá zabezpečuje stabilitu firmy.

SPONZORING

Spoločnosť Comextrans podporuje športové a kultúrne udalosti, ako i jedincov či skupiny v núdzi. 

VIAC