COMEXTRANS, s.r.o.
Štúrova 384/28
019 01 Ilava
Slovakia
IČO: 31617191
IČ DPH: SK2020437331