Novinky
Hlavná

RUDOLF HOLBA:"CHCEME SA NEUSTÁLE ZLEPŠOVAŤ."

Dobrý deň pán Holba, rok 2023 je za nami. Ekonomická situácia na Slovensku stále nie je ustálená. Ako hodnotíte tento rok s odstupom času z pohľadu spoločnosti Comextrans s.r.o.?

Spoločnosť Comextrans s.r.o. čelila v roku 2023 mnohým výzvam. Bola to nestabilná ekonomická situácia, kolísavá cena palív, zmeny legislatívy a regulácií, ako aj vplyvu globálnych udalostí na dodávateľské reťazce. V uplynulom roku sa nám podarilo zvýšiť objem prepráv a zmodernizovať náš vozový park, čo hodnotím veľmi pozitívne. Vo veľmi dobrom svetle sa pre našu firmu vyvíja aj situáciu v nákladnom servise, kde naši mechanici neustále pracujú nielen na našich vozidlách. Rovnaká situácia je aj v osobnom a nákladnom pneuservise, kde sme si získali stálych zákazníkov, ktorí sa ku nám radi vracajú.

Kde na trhu prepravných služieb vidieť najväčšie prekážky pri podnikaní?

Prepravné služby sú často vystavené striktným a neustále sa meniacim regulačným požiadavkám na národnej aj medzinárodnej úrovni. Prispôsobenie sa novým predpisom môže byť nákladné čo predstavuje významnú prekážku, najmä v oblastiach, ako sú bezpečnosť, environmentálne štandardy a pracovné právo.

Rovnako prekážkou sú aj zmeny v ekonomických podmienkach, spotrebiteľských preferenciách a globálnej ekonomickej situácii. Tie môžu ovplyvniť dopyt po prepravných službách.  Preto je nutné aby naša spoločnosť pružne reagovala na tieto zmeny, aby sme si dokázali udržať silnú pozíciu na trhu.

Všetky firmy v segmente nákladnej prepravy sa boria s problémom nedostatku vodičov. Čím je podľa Vášho názoru tento problém spôsobený a aké by mohlo byť jeho riešenie?

Problém s nedostatkom vodičov v segmente nákladnej prepravy je komplexný a má viaceré príčiny. Priemerný vek vodičov nákladnej dopravy je pomerne vysoký a dochádza k nedostatku mladších ľudí, ktorí by sa rozhodli pre túto kariéru.Práca vodiča nákladnej dopravy môže byť taktiež náročná, často si vyžaduje dlhé hodiny za volantom, čas strávený ďaleko od domova a môže byť fyzicky aj psychicky vyčerpávajúca.

V našej spoločnosti však ponúkame viacero druhov prepráv, kedy sú vodiči doma každý deň. Rovnako vieme pomôcť mladým vodičom so zaškolením. Ponúkame taktiež výborné platové podmienky, dochádzkový a odporúčací bonus. Veľkou výhodou pre našich vodičov je aj to, že servis a pneuservis pre naše vozidlá je priamo v areáli našej spoločnosti.

Comextrans s.r.o. patrí medzi stálice v preprave na Slovensku. Ako sa Vám darí držať sa stále medzi najúspešnejšími spoločnosťami?

Snažíme sa investovať do najnovších technológií, ktoré môžu zvýšiť efektivitu, zlepšiť sledovanie a optimalizáciu trás, ako aj zvýšiť celkovú kvalitu služieb pre zákazníkov. Poskytujeme vynikajúce zákaznícke služby a chceme sa čo najviac prispôsobiť potrebám zákazníkov, čo dopomáha k vytvoreniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Ďalším dôležitým bodom pre našu spoločnosť je investovanie do rozvoja a školenia zamestnancov. To môže zlepšiť ich odborné zručnosti a tie sa následne prenášajú do ešte lepšieho zákazníckeho servisu. Najdôležitejšie je však pružne a profesionálne reagovať na zmeny a vývoj na trhu prepravných služieb.

Spoločnosť oslávila v roku 2023 svoje 30. výročie založenia. Keď sa pozriete na týchto 30 rokov, ktoré momenty Vám najviac utkveli v pamäti?

Najviac nám utkvel v pamäti rozvoj spoločnosti po vstupe Slovenska do Európskej únie. Keď sme v priebehu piatich rokov rozšírili firmu zo 7 na 45 vozidiel. Bolo to  obdobie rastu v rokoch 2003 až 2010, keď bolo Slovensko nazývané tatranský tiger.

Vyvíjajú sa nejako ciele spoločnosti po 30 rokoch na trhu a čo čaká Comextrans s.r.o. od roku 2024?

Po troch desaťročiach na trhu sa musíme neustále adaptovať na zmeny v konkurenčnom prostredí, čo zahŕňa zavádzanie inovatívnych služieb a taktiež stále zlepšovanie služieb zákazníkom. Jedným z našich cieľov je ponuka čo najlepšieho zákazníckeho servisu pre našich zákazníkov. Našim cieľom je tak ako každý rok aj vstup na nové trhy, získanie nových partnerov a s tým spojených prepráv.

Cieľom spoločnosti je aj získanie nových vodičov z externého prostredia, ale tak ako sa nám to už podarilo, prilákanie rodinných príslušníkov našich stálych vodičov, ktorí majú k práci vodiča v spoločnosti Comextrans budovaný vzťah dlhodobo. Radi by sme tiež v roku 2024 pokračovali v modernizácii nášho vozového parku.